Πρόγραμμα εορτασμού επετείου Πολυτεχνείου 2009

αναλυτικό πρόγραμμα