Οργανικές μονάδες και στοιχεία επικοινωνίας Δήμου Ήλιδας σύμφωνα με τον νέο ΟΕΥ

Οργανικές μονάδες και στοιχεία επικοινωνίας Δήμου Ήλιδας.doc