Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως υπευθύνου εποπτείας και συντονισμού δράσεων δήμου Ήλιδας

107-2011 Ανάθεση εποπτείας και συντονισμού δράσεων του δήμου σε Δημ Σύμβουλο.doc