Ανακοίνωση: Αιτήσεις για χώρους στάθμευσης Καντινών και Υπαίθριου Εμπορίου ως 31-05-2011

Ανακοίνωση-Χώροι Στάθμευσης.pdf