17-02-2011:ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ.doc