03-01-2011: Απόφαση Δημάρχου περι Εξουσιοδότησης υπογραφών σε Προέδρους & Εκπροσώπους Κοινοτήτων

7-2011Εξουσιοδότηση υπογραφών σε Προέδρους Συμβουλίων Δ.Κ Τ.Κ.doc