03-01-2011: Απόφαση Δημάρχου Ορισμός Αντιδημάρχων & ανάθεση αρμοδιοτήτων Δήμου Ήλιδας

2-2011 Περί ορισμού αντιδημάρχων & ανάθεση αρμοδιοτήτων.doc