02-01-11:1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας

Πραγματοποίηθηκε η 1η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 & 74 του N. 3852/10 στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 2η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00΄, όπου διεξαχθεί ψηφοφορία για την εκλογή μελών:

  1. Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Οικονομικής Επιτροπής
  3. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο με τα μέλη από ΕΔΩ