Εγκρισης μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π./Γ.Π.Σ. Δήμου Αμαλιάδας

Συνεχίζεται η Συμμετοχική Διαδικασία για την έγκριση της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π./Γ.Π.Σ. του Δήμου Αμαλιάδας.

Τον Ιούλιο 2009 υποβλήθηκε το Β1 στάδιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) προκειμένου να μελετηθεί και να υποβληθούν διορθωτικές προτάσεις. Δείτε τη σχετική τεκμηρίωση 1, 2, 3.

Ο πραγματοποιούμενος χωροταξικός σχεδιασμός της περιοχής μας στοχεύει στην υποβοήθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και παράλληλα στην εξασφάλιση της διατήρησής της σε βάθος χρόνου προς όφελος πρωτίστως της τοπικής κοινωνίας.

Tο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.):

·       Καθορίζει τις περιοχές οι οποίες θα πολεοδομηθούν τα επόμενα χρόνια και τις γενικές ρυθμίσεις μέσα σε αυτές (χρήσεις γης, βασικά δίκτυα, κ.λ.π.).

·        Καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εκτός των οικισμών, όπως:

Περιοχές που προορίζονται για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως βιομηχανία, τουρισμός, κ.λπ.


Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), όπως ρεματιές, δάση, αρχαιολογικοί χώροι, κ.λπ.

Περιοχές στις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της δόμησης (ΠΕΠΔ), όπως γύρω από τις πόλεις και τους οικισμούς, κ.λπ.

Η έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Γ.Π.Σ. γίνεται με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας, σύμφωνα με το Ν.1337/1983.

Η μελέτη εκπονείται σε δύο (2) στάδια Α΄ και Β΄. Το Β΄ στάδιο υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια, Β1 και Β2.


Το Α΄ στάδιο της μελέτης εγκρίθηκε με την 124/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο παρόν Β1 στάδιο περιλαμβάνεται η «λεπτομερής επεξεργασία του ΓΠΣ», με βάση την προκαταρκτική πρόταση του Α΄ Σταδίου και τις οδηγίες - κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.