Πρόγραμμα Ανακύκλωσης

«Η Ανακύκλωση στο Δήμο Αμαλιάδας ξεκινά
για τα Υλικά Συσκευασίας από χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό»
Αγαπητοί Συμπολίτες ,
Ο Δήμος Αμαλιάδας πρωταγωνιστεί στο πιο σπουδαίο έργο, αρχίζοντας την εφαρμογή της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
Πρέπει όλοι να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση των προϊόντων, αν θέλουμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό. Κάθε ένας μεμονωμένα και όλοι μαζί οφείλουμε να συμβάλλουμε ενεργά στην προσπάθεια αυτή.
Με λίγη καλή θέληση και με ομαδικό αγώνα η ανακύκλωση θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα και στην πόλη μας, απαραίτητο μέρος της καθημερινής ζωής του κάθε πολίτη.
Όλοι είμαστε υπεύθυνοι στο πρόβλημα των απορριμμάτων αλλά μπορούμε να γίνουμε συμμέτοχοι στη λύση τους, στηρίζοντας καταρχήν τα προγράμματα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
Ξεκινάμε μια φιλόδοξη προσπάθεια και ζητάμε την καθοριστική συμβολή σας στην επιτυχία του προγράμματος της Ανακύκλωσης. Στα νοικοκυριά θα διανεμηθούν ειδικοί σάκοι στους οποίους θα συγκεντρώνονται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι πολίτες θα αδειάζουν το σάκο στους ειδικούς μπλε κάδους, που θα τοποθετηθούν σε κοντινές αποστάσεις από τα σπίτια, τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία. Ειδικά οχήματα θα συλλέγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας από τους μπλε κάδους.
Τα υλικά συσκευασίας (ανακυκλώσιμα) που θα συγκεντρώνονται στους μπλε κάδους από τους πολίτες θα είναι:

Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων αυτών θα δημιουργήσει συνθήκες βιώσιμες για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, οδηγεί στην εξοικονόμηση ενέργειας, συμβάλλει στην προστασία των δασών, μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων και των χωματερών.
Η συμμετοχή και ενεργοποίηση όλων σας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην ορθολογιστική διαχείριση των απορριμμάτων.
Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ο Δήμαρχος
Νίκη Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Ιωάννης Λυμπέρης